CITROËN VILNIUS

NAUJASIS SPACETOURER

Kainos ir įranga
NAUJASIS SPACETOURER

KELIAUTOJO DVASIA

SAUGUMAS IR VAIRAVIMO PAGALBA* Automatinis tolimųjų šviesų perjungimas* Ši sistema perjungia automobilio šviesas iš tolimųjų į artimąsias ir atvirkščiai, priklausomai nuo eismo sąlygų, kai aptinkami iš priekio atvažiuojantys automobiliai. Sistema veikia naktį važiuojant didesniu nei 25 km/h greičiu ir išsijungia, kai greitis sumažėja iki 15 km/h. GREIČIO RIBOJIMAS* Skaitomi kelio ženklai ir vairuotojui reikiamu momentu teikiama informacija apie greičio ribojimus, kurių reikia laikytis. Kai vaizdo kamera aptinka kelio ženklą, vairuotojas mygtuko paspaudimu gali priimti rekomenduojamą greitį, kad pagal jį imtų veikti automobilio greičio reguliavimo arba ribojimo sistema. ĮSPĖJIMAS DĖL VAIRUOTOJO DĖMESINGUMO* Ši sistema stebi vairuotojo veiksmus daugiafunkcine vaizdo kamera priekinio stiklo viršuje ir nustato nepakankamo reagavimo vairu būseną. Jei nustatomas susilpnėjęs reagavimas (budrumas), vairuotojas išgirsta garsinį ir vaizdinį įspėjimą. LINIJOS NETYČINIO KIRTIMO SIGNALAS (AFIL)* Vairuotojas įspėjamas, kai automobilis kerta kelio ženklinimo liniją nesant įjungtam posūkio signalui. Sistema nustato netyčinį kelio ženklinimo linijos (ištisinės arba brūkšninės) pervažiavimą ir įspėja vairuotoją garsu ir vaizdu prietaisų skydelyje. * Įranga galima automobiliuose CITROËN SPACETOURER, CITROËN SPACETOURER BUSINESS ir CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE.