CITROËN VILNIUS

STANDARTINĖ GARANTIJA

Visiems naujiems CITROËN automobiliams yra suteikiama 3 metų arba 100 000 km standartinė gamintojo garantija, kuri skaičiuojama nuo pirmosios automobilio registracijos datos. Už papildomą mokestį garantija gali būti pratęsiama (sk. Papildoma garantija).

Garantija* padengia:

 • komponentų, gamintojo ar jo atstovų pripažintų brokuotais, remonto ar keitimo taip pat ir darbų kuriuos būtina atlikti, kad tinkama automobilio būklė būtų atstatyta išlaidas;
 • bet kokias remonto, automobilio gedimo vietoje arba automobilio transportavimo iki artimiausio įgaliotojo serviso išlaidas.

*Garantija yra taikoma tik tuo atveju, jei transporto priemonė nuolatos buvo prižiūrima ir tikrinama pagal gamintojo Automobilles Citroën reikalavimus.

Garantija nepadengia:

 • eilinių techninių aptarnavimų, periodinių patikrinimų ir reguliavimų, kurie yra išvardinti garantinio aptarnavimo knygelėje;
 • durų, priekinės pakabos, pakabos geometrijos, ratų balansavimo ir pan. darbų, dalelių filtro priežiūros ar alyvos, oro, kuro bei salono filtrų keitimo;
 • natūraliai, priklausomai nuo automobilio naudojimo režimų, kilometražo, geografinės padėties bei klimato, kuriame automobilis eksploatuojamas, susidėvinčių detalių keitimo, kuris atliekamas ne dėl gedimo, o dėl natūralaus susidėvėjimo; ypač tai taikoma šioms dalims: priekinėms ir galinėms stabdžių trinkelėms, galinių stabdžių antdėklams, priekiniams ir galiniams stabdžių diskams, priekinėms ir galinėms padangoms, sankabai, akumuliatoriui, dirželiams, priekiniams ir galiniams amortizatoriams, stiklų valytuvams, uždegimo žvakėms, lemputėms, baterijoms bei saugikliams ir k.t..);
 • vibracijų ir garsų skleidžiamų įprastai (normaliai) dirbančio automobilio, problemų, tokių kaip spalvos išblukimas ar kai kurių komponentų deformacijų susijusių su natūraliu laiko poveikiu;
 • pasekmių, kilusių dėl to, kad klientas nepranešė įgaliotajam servisui apie gedimą ir/arba dėl kliento neatsakymo į įgaliotojo serviso kvietimus nedelsiant pristatyti automobilį būtinam remontui;
 • pasekmių kilusių dėl remonto, pakeitimų ar perdarymų, kuriuos atliko gamintojo neįgalioti servisai, taip pat ir gamintojo nepatvirtintų priedų (aksesuarų) naudojimo pasekmių;
 • žalos padarytos dėl neoriginalių arba nelygiavertės jiems kokybės techninių skysčių, dalių ar aksesuarų naudojimo;
 • netinkamos rūšies arba prastos kokybės kuro naudojimo bei bet kokių gamintojo nepatvirtintų kuro priedų naudojimo pasekmių;
 • žalos padarytos gamtos reiškinių, krušos, elektros audrų, potvynių ar bet kokių kitų ekstremalių gamtos sąlygų;
 • avarijos, gaisro ar vagystės nuostolių;
 • bet kokios kitos žalos neaprašytos dabartinėje gamintojo garantijoje nei teisinėje garantijoje, kaip, pavyzdžiui, išlaidų dėl automobilio prastovos servise, tokiu būdu ir naudojimosi automobiliu malonumo atėmimo iš jo savininko, ar pan.
 • Išsamią informaciją apie standartinės garantijos sąlygas Jums suteiks įgalioti CITROËN serviso atstovai.